Jak postupovat?

Chcete se na nás obrátit a nevíte jak? Odpovědi na vaše nejčastější dotazy naleznete níže.

Jak to bude vypadat, když se na KM dovoláte?

V telefonu se vám ozve: „Kontaktní místo pro ochranu nezletilých, dobrý den.“

Není nutné se představovat, linka je anonymní. To znamená, že nemusíte říkat žádné údaje, které nechcete, abychom věděli. Tato anonymita platí i pro naše pracovníky, stejně jako na běžných linkách důvěry, viz etický kodex 

Co když je telefon obsazený či se hlásí jako nedostupný?

V tu chvíli mluvíme s tím, kdo se dovolal před vámi. Určitě to proto nevzdávejte a zkuste to za chvíli znovu.

Je můj hovor nahráván?

Žádné hovory na lince KM se nikdy nenahrávají, to by bylo překročení etického kodexu a také porušení důvěrnosti. Nemusíte se obávat, že by byl váš hovor nějakým způsobem monitorován.

Co můžu od hovoru očekávat?

Můžete anonymně a bezpečně hovořit o tom, co se vám nebo vašim blízkým, nebo ve vašem okolí stalo. I kdybyste nechtěli nikoho jmenovat a ohlásit. Nezáleží na tom, jak dávno se vše odehrálo.

Pomůžeme vám zorientovat se v tom, co vás aktuálně trápí a co byste potřeboval/a. Můžete očekávat přijetí a naslouchání. Budete mít prostor k tomu, pojmenovat si, co se stalo a jaké máte možnosti.

Společně se na celou situaci podíváme a třeba nás napadne možná pomoc alespoň pro začátek. Podle zkušeností bývá hledání toho, co by bylo potřeba, během na dlouhou trať.

Budete-li si přát hovořit s někým přímo, pokusíme se vám zajistit kontakt na odborníka nebo pastorační podporu co nejblíž místu bydliště.

Jestli se vám z nejrůznějších důvodů nepodaří s odborníkem na doporučeném kontaktu domluvit na konkrétní spolupráci, ozvěte se, budeme společně hledat další pomoc.

Kolik mě bude hovor stát?

Volání je zpoplatněno podle aktuálního tarifu, který máte nastavený na vašem telefonu.

Jak mám postupovat, když chci, aby se věci zabývala Policie ČR?

Pokud chcete, aby byl agresor hnán k odpovědnosti, je třeba podat trestní oznámení. To lze podat na nejbližším místním oddělení Policie ČR nebo i na státním zastupitelství. Policie sama uvádí, že při vyšetřování sexuálních a mravnostních trestných činů postupuje vůči obětem velmi citlivě. Vyšetřování je vedeno speciálně vyškolenými pracovníky. Při samotném oznámení, či v průběhu vyšetřovacích úkonů, může být psychickou oporou a nápomocí z řad policie odborně vyškolený krizový intervent.

 Jak mám postupovat, pokud chci, aby věc byla vyšetřena církví?

Církev nechce a nemůže nahrazovat postupy Policie ČR a dalších orgánů činných v trestním řízení. Pokud jste obětí trestného činu, kontaktujte tyto orgány státu. Chcete-li záležitost nahlásit také církvi, obracejte se písemně nebo osobně na generálního vikáře Vám nejblíže dostupného biskupství (diecéze). Kontakt na něj je uveden na webových stránkách jednotlivých biskupství (diecézí). Jejich soupis je dostupný zde. Generální vikář učiní potřebné kroky vyžadované vnitřními předpisy církve.