O nás

Zřizovatelem Kontaktního místa na ochranu nezletilých je Česká biskupská konference (ČBK). Jeho provoz zajišťuje sekretariát ČBK, osobou zodpovědnou za chod Kontaktního místa je generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. Odborným garantem Kontaktního místa je dětský psycholog Jaroslav Šturma.

PhDr. Jaroslav Šturma je klinický a poradenský psycholog se specializací na dětskou a rodinnou psychologii, psychoterapeut, supervizor. Absolvent katedry psychologie FF UK (1970), na které vyučuje psychologickou diagnostiku, dětskou klinickou psychologii, psychologii náboženství a spirituality, úvod do studia dětské kresby a písma a přednáší o etice ve vztahu k práci s dětmi a s rodinou. Vyučoval psychologii na KTF. V 90. letech založil a je dlouhodobým ředitelem Dětského centra Paprsek v Praze. Je autorem odborných i popularizačních článků a knih. Od devadesátých let řádným členem Papežské akademie pro život (donedávna jako jediný psycholog). Spoluzakladatel a místopředseda  sdružení ONŽ - Pomoc pro ženy a matky v tísni, po 24 let předsedou a v posledním období místopředsedou Českomoravské psychologické společnosti, řádný člen Mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení (USA) a předseda Mezinárodní studijní skupiny pro speciální výchovné potřeby (Velká Británie), člen vědecké rady Evropské společnosti  psychologie písma a soudní znalec z klinické psychologie (pedopsychologie). Je členem křesťanského Hnutí fokoláre.

P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR se narodil 16. listopadu 1971 v Praze-Strašnicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé (1990-1991), a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. V letech 1991-1996 studoval na KTF UK a zároveň absolvoval formaci v pražském Arcibiskupském semináři. Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996-1999) a farářem tamtéž (1999-2008). V letech 2002-2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů. V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha, kde působil do konce roku 2008. Mezi lety 2009 a 2016 působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diecéze. Od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář České biskupské konference.

Kontakt pro média:

Monika Klimentová
tel: +420 220 181 431
mobil: +420 731 625 984
email: klimentova@cirkev.cz